จีนเปิดแพลตฟอร์มสาธารณะ รับข้อมูลจากประชาชนเรียลไทม์ เร่งติดตาม-ปราบปราม บริษัทที่ปล่อยมลพิษหนัก!

จีนเปิดแพลตฟอร์มสาธารณะ รับข้อมูลจากประชาชนเรียลไทม์เร่งติดตาม-ปราบปราม บริษัทที่ปล่อยมลพิษหนัก! โรงงานอุตสาหกรรม ในจีนจะถูกบังคับด้วยกฎหมายว่าต้องมีใบอนุญาตการปล่อยมลพิษก่อน แต่ที่ผ่านมามีปัญหาในการเก็บข้อมูลทำให้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้เริ่ม แพลตฟอร์มใหม่ เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและตรวจสอบการปล่อยแบบเรียลไทม์ได้ และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง แพลตฟอร์มนี้คาดว่าจะออกมาให้ได้ใช้ในวันที่ 1 มีนาคม และจะมีการออกบทลงโทษอย่างต่อเนื่องทุกวัน องค์กรที่ก่อมลพิษมีหน้าที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบ และเก็บข้อมูลอย่างน้อยห้าปีโดยมีค่าปรับ 200,000 หยวน (31,000 ดอลลาร์)

มติ ครม. 2 กุมภาพันธ์ มาตรการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง มาตรการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ปัญหา มาตรการแก้ไข 1. สถานที่รับคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์และงบประมาณในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจำกัด ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) กรมการปกครอง และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสถานที่รับคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชนและนำไปจัดการอย่างถูกต้อง จัดทำระบบการติดตามตรวจสอบและรายงานผลเพื่อกำกับดูแลให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการจัดการ อย่างถูกต้อง โดยให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และสถานที่ในการดำเนินการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน   2. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จากชุมชนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างจำกัด 1. ให้กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย เฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมถอดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. ให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค  และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเฝ้าระวัง                การปนเปื้อนมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3. ไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 1. ใช้กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จากชุมชน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา              เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 2. ให้กรมอนามัยออกกฎกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดให้กิจการถอดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเตรียมความพร้อมของหลักกณฑ์/สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการถอดแยกและวิธีการถอดแยกอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระยะเวลดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 […]

GC – OR หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน เชื่อมแพลตฟอร์ม ‘YOU เทิร์น’

GC ผนึกกำลัง OR คิกออฟ “โครงการพลาสติก(คืน)สุข” เชื่อมแพลตฟอร์ม2 องค์กร สร้าง Loop Conexting หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการตั้งจุดรับ ‘YOU เทิร์น Platform’ ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อ รับพลาสติกกลับคืนเข้าสู่ระบบ สร้างมูลค่าเพิ่มอีกครั้ง โดยไม่ใช้ทรัพยากรใหม่ ประกอบด้วย Drop Point หลากหลายรูปอาทิ Digital Drop Point และ Drop Point Station ระบบการขนส่งทั้งรายใหญ่และรายย่อย ระบบจัดเก็บรายใหญ่และรายย่อย ให้ครบลูปการนำพลาสติกเข้าสู่การรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงขึ้น

โคคา-โคล่า มุ่งหน้าลดปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล (rPET)

โคคา-โคล่า มุ่งหน้าลดปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ ได้ตระหนักถึงบทบาทในการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ ด้วยการลดปริมาณการใช้พลาสติกผลิตใหม่ และมุ่งเน้นการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล(rPET)ในการทำบรรจุภัณฑ์ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถือเป็นสิ่งจำเป็น เพราะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ผลิตส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสะดวก สะอาด และปลอดภัย

IRPC ผนึก KFC มุ่งมั่นรักษ์โลก เปิดจุดทิ้งเริ่มคัดแยกขยะภาชนะพลาสติกในร้าน

ต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use) ในร้าน KFC หวังลดปริมาณขยะพลาสติกใช้แล้วทิ้งที่ไม่เพียงแต่ช่วยดูแลด้านสิ่งแวดล้อมแต่ยังช่วยสร้างอาชีพเก็บและคัดแยกขยะพลาสติกให้กับคนไร้ที่พึ่ง โดยร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา

กว่าสิบปีที่ต้องทน ชาวอยุธยาเผชิญวิบากกรรมฝุ่นจากการขนส่งแป้งมัน-ถ่านหิน

กว่าสิบปีที่ต้องทน ชาวอยุธยาเผชิญวิบากกรรมฝุ่นจากการขนส่งแป้งมัน-ถ่านหิน ชาวบ้านในพื้นที่ 2 อำเภอ นครหลวง – บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงต้องทนกับผลกระทบฝุ่นละอองจากการขนส่งแป้งมัน-ถ่านหิน ผ่านทางท่าเรือในแม่น้ำป่าสัก หลายครอบครัวเจ็บป่วยยกบ้าน โดยไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข แม้ว่าผู้ได้รับผลกระทบได้ต่อสู้ร้องเรียนปัญหามากว่า 10 ปี ภายหลังจากปี พ.ศ.2543 เริ่มมีถ่านหินเข้ามาครั้งแรกใน อ.นครหลวง นำไปใช้ที่โรงปูน สระบุรี จากนั้นท่าเรือก็ขึ้นในอำเภอนครหลวงเป็นดอกเห็ด ก่อนหน้านี้ร้องเรียนมาทุกที่ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขใด ๆ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทต่างๆ ก็แก้เกม โดยการมาทำ EIA กันใหม่ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด

นักวิทย์ฯพบ “ต้นไม้” พันล้านต้นในทะเลทรายซาฮารา หลังใช้เทคโนโลยี AI ตรวจจับ

เวลาพูดถึง “ทะเลทราย” คนทั่วไปมักจะนึกถึงพื้นที่แห้งแล้งที่ไม่มีต้นไม้ใดๆ ?? เวลาเราคำนวณว่าโลกร้อนเท่าไหร่ คือการคำนวณปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศ สามารถคำนวณจากต้นไม้ โดยเอาขนาดพื้นที่คูณกับความหนาแน่นของต้นไม้ในพื้นที่ที่มีต้นไม้   และเมื่อตรวจพื้นที่ด้วย AI พบว่าพื้นที่ทะเลทรายซาฮารามีต้นไม้อยู่กว่าพันล้านต้น ถือว่าเป็นข่าวดี เพราะต้นไม้พวกนี้ไม่เคยถูกเอาไปคำนวณในสูตรการคำนวณโลกร้อน  ดังนั้นการประเมินความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มต้นไม้พวกนี้เข้าไป ก็ย่อมจะพบว่าโลกน่าจะร้อนช้าลง หรือสถานการณ์โลกร้อนอาจไม่เลวร้ายเท่าที่ประเมินโดยปราศจากต้นไม้พวกนี้

POLICY: วันแรกปธน.โจ ไบเดน เตรียมพาสหรัฐฯกลับเข้าร่วม ความตกลงปารีส สู้วิกฤตโลกร้อน

POLICY: วันแรกปธน.โจ ไบเดน เตรียมพาสหรัฐฯกลับเข้าร่วม ความตกลงปารีส สู้วิกฤตโลกร้อน . Joe Biden จะเข้ารับตำแหน่งวันที่ 20 มกราคมนี้ ระหว่างช่วงหาเสียง Joe Biden สัญญาว่าจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่ปัญหาวิกฤตภูมิอากาศ การย้ายถิ่นฐาน ไปจนถึงนโยบายระหว่างประเทศ สิ่งที่จะทำเป็นอันดับแรกคือให้สภาอนุมัติ คำสั่งเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ซึ่งเป็นคำสัญญาแรกของไบเดนที่เคยให้ไว้ คือเขาจะเซ็นคำสั่งนำสหรัฐกลับเข้าสู่อนุสัญญาความตกลงปารีส ซึ่งว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรัฐบาลทรัมป์ได้ถอนตัวจากความตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ไบเดนยังให้สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานและภาคการขนส่ง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

ประยุทธ์ประกาศให้ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เป็นวาระแห่งชาติ ขีดเส้นทำสำเร็จใน 5 ปี

วันที่ 13 มกราคม พล.อ. ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ครั้งที่ 1/2564 หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพิ่มรายได้ประเทศ นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาให้ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง จึงต้องหาวิธีการใหม่ เพื่อใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับวาระของโลก เช่น การลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงานฟอสซิล สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน ภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น    โดยมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้น ‘ความหลากหลายทางชีวภาพ’ และ ‘ความหลากหลายทางวัฒนธรรม’  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : […]