ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยจากข้อมูลล่าสุดมีถึง 143,000 โรงงาน

โดยผลิตกากฯเข้า สู่ระบบมากกว่า 22 ล้านตันต่อปี ซึ่งกากของเสียเหล่านี้จะต้องได้รับการกำจัด อย่างถูกวิธีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทางสิ่งเเวดล้อม ทางเราจึงได้มีการ

ให้บริการการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ที่มีมาตรฐานสูงเเละสามารถตรวจสอบได้

“เพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียว ต้องทำต่อเนื่อง ทีมงานจึงสำคัญมาก”

RAPAtSORN H.