จีนเปิดแพลตฟอร์มสาธารณะ รับข้อมูลจากประชาชนเรียลไทม์ เร่งติดตาม-ปราบปราม บริษัทที่ปล่อยมลพิษหนัก!

จีนเปิดแพลตฟอร์มสาธารณะ รับข้อมูลจากประชาชนเรียลไทม์เร่งติดตาม-ปราบปราม บริษัทที่ปล่อยมลพิษหนัก! โรงงานอุตสาหกรรม ในจีนจะถูกบังคับด้วยกฎหมายว่าต้องมีใบอนุญาตการปล่อยมลพิษก่อน แต่ที่ผ่านมามีปัญหาในการเก็บข้อมูลทำให้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้เริ่ม แพลตฟอร์มใหม่ เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและตรวจสอบการปล่อยแบบเรียลไทม์ได้ และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง แพลตฟอร์มนี้คาดว่าจะออกมาให้ได้ใช้ในวันที่ 1 มีนาคม และจะมีการออกบทลงโทษอย่างต่อเนื่องทุกวัน องค์กรที่ก่อมลพิษมีหน้าที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบ และเก็บข้อมูลอย่างน้อยห้าปีโดยมีค่าปรับ 200,000 หยวน (31,000 ดอลลาร์)