กากตะกอนน้ำเสีย สู่อิฐรักษ์โลก

wastewater industrial waste กากตะกอน กากอุตสาหกรรม

ทีมวิจัยจาก RMIT University เมลเบิร์น ออสเตรเลีย เสนออิฐดินเผาผสมกากตะกอนขยะ (biosolids) เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับการบำบัดน้ำเสียและอุตสาหกรรมการผลิตอิฐกากตะกอนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพื่อฟื้นฟูสภาพดิน หรือเป็นวัสดุก่อสร้าง แต่ละปีกากตะกอนขยะของทั่วโลกประมาณ 30% ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์แต่ถูกเก็บไว้ และนำไปฝังกลบ ในขณะที่ดินมากกว่า 3 พันล้านลูกบาศก์เมตรถูกขุดขึ้นมาเพื่อใช้ผลิตอิฐ ดังนั้น การใช้กากตะกอนขยะมาผลิตอิฐจึงเป็นแนวทางแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ทางหนึ่งที่ทำได้จริง
ภาพจาก https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2019/jan/recycling-biosolids-sustainable-bricks

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ใส่ความเห็น

ONE MORE LINK CO.,LTD.”รับกำจัดกากอุตสาหกรรม,Confined Space,Monitoring Well

CONTACT US
SUBSCRIBE TO ONE MORE LINK VIA EMAIL