หน้าแรก

(งานบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม , รับกำจัดสารเคมีเสื่อมสภาพ , สินค้าตัดสต๊อก ,RDF , Pyrolysis)

            ” ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลล่าสุดมีถึง 143,000 โรงงานโดยผลิตกากฯเข้า สู่ระบบมากกว่า 22 ล้านตันต่อปี ซึ่งกากของเสียเหล่านี้จะต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมบริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทางสิ่งเเวดล้อม ทางเราจึงได้มีการให้บริการการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ที่มีมาตรฐานสูงเเละสามารถตรวจสอบได้ “

OUR SERVICE

บริการของการ

DOWNLOAD

ดาวน์โหลดเอกสาร

ARTICLE

บทความน่ารู้

More Information ONEMORELINK